افزایش 24 درصد تأمین کود ازته نسبت به مدت مشابه سال قبل در استان تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمان حمایتی کشاورزی استان تهران، 

علی راه انجام مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران گفت: علی رغم مشکلات ناشی از نقدینگی، تحریم ها و ... در 7 ماه گذشته بیش از 17500 تن کود اوره تأمین و به کشاورزان تلاشگر استان تهران تحویل شده که از رشد حدود 24 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته برخوردار می باشد و این روند در مورد سایر کودها نیاز محقق خواهد شد. وی افزود: با توجه به آغاز فصل کشت و کار پاییزه میزان تأمین و جذب کودهای فسفاته و پتاسه نیز در ماههای آبان و آذر همانند کود ازته به بالاترین میزان جذب خود خواهد رسید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید