برگزاری جلسه در خصوص سهمیه های کود شیمیایی در خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

جلسه‌ای درخصوص سهمیه‌های کودشیمیایی با حضور امید وظیفه دان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ،مسعود وجدانی فرد معاون فنی تولیدی، کیوان بدیع کارشناس مسئول واحد فنی تولیدی و آقای مهندس نادری کارشناس زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، در روز پنجشنبه مورخ ۱۶ آبان ماه سال ۱۳۹۸ در دفتر مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی برگزار گردید.

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی در این باره اظهار داشت:

در ۷ ماهه سال جاری روند خوبی در هدایت کود های شیمیایی محصولات بهاره، تابستانه، پاییزه در سطح استان صورت گرفته است.

 و در ادامه افزود:  با عنایت به اهمیت تامین و تدارک به موقع کود  جهت دستیابی به سیاست های بخش کشاورزی استان و جلوگیری از هرگونه آسیب به تولید تدابیر لازم و به کارگیری ظرفیتهای استان در تحقق اهداف و برنامه های استان اندیشیده شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید