توزیع 180 تن کود اوره توسط کارگزاری های تعاونی در گلوگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 180تن کود کشاورزی از نوع اوره توسط کارگزاری تعاونی توزیع کود تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان گلوگاه  خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

کودهای اوره تامین شده از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران توسط 2 شرکت تعاونی روستایی در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان چالوس توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید