بازدید از مزرعه طرح پایلوت دشت عباس استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

روز یکشنبه مورخ 98،8،19 کارشناس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به همراه کارشناس مسئول طرح پایلوت تغذیه گیاهی و کارشناسان مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان از مزرعه 6 هکتاری طرح پایلوت تغذیه گیاهی در شهرستان دشت عباس بازدید کردند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید