کارگاه آموزشی ثبت مناقصه و مزایده در سامانه الکترونیکی دولت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی،

با عنایت به لزوم ثبت سفارشات خرید ادارات دولتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و با توجه به در پیش رو بودن مناقصات حمل و نقل و خدماتی و پشتیبانی و حفاظتی نگهبانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی ،بدین منظور کلاس آموزشی جهت آشنایی همکاران ذیربط در محل شرکت برگزار گردید. مدرس دوره آقای یوسفی کارشناس سازمان صنعت معدن و تجارت مطالب لازم در خصوص ثبت اطلاعات خرید و اطلاعات مربوط به مناقصات را به همکاران آموزش داد. ضمنا در پایان جلسه سوالات و نقطه نظرات همکاران پیرامون موضوعات مطرح شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید