جلسه توجیهی و اعزام همکاران به جهت موجودی برداری از انبار کارگزاران استان خراسان رضوی

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی 

امید وظیفه دان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی با عنایت به دستورالعمل ابلاغی به شماره 55/98/1978  مورخ ۲۱ آبان ماه سال جاری از سوی عضو محترم هیئت مدیره و معاون بازرگانی شرکت در خصوص موجودی برداری کود شیمیایی اوره،  این مدیریت با توجه به فوریت موضوع دستورالعمل ابلاغی در اسرع وقت جلسه توجیهی با حضور مسئولین گروههای موجودی برداری به جهت زمانبندی بازدید از کلیه انبارهای کارگزاران کود شیمیایی طرف قرارداد  این شرکت برگزار نمود و اکیپ هایی  به جهت بازدید ، موجودی برداری و تکمیل فرم های مربوطه به شهرستان ها اعزام شدند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید