برگزاری مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه استان همدان

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

در استان همدان مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 22 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی در روز چهارشنبه مورخ 22 آبان ماه سال جاری ساعت 10 صبح، با حضور اعضاءکمیسیون معاملات استان یاد شده و هماهنگی کمیسیون معاملات ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ،  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید