تامین و تدارک سم

تهیه و تنظیم قرارداد خرید سم دیازینون تکنیکال

گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی

برنامه ریزی های لازم جهت تامین و تدارک 80 هزار لیتر سم تکنیکال دیازینون در حال انجام و هم اکنون قرارداد خرید مربوطه در دست اقدام می باشد. محموله اواخر آذر ماه سالجاری وارد کشور خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید