درآبان ماه بیش از 6000 تن کود دراستان کرمان توزیع شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمدمحسن قاسمی مدیراستان کرمان از توزیع 6018 تن انواع کود شیمیایی درآبان ماه سال جاری خبرداد

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان افزود:مقدار 3408 تن کود اوره،146 تن کود دی آمونوم فسفات،1047 تن کود سولفات پتاسیم و 1417 تن کود سوپرفسفات تریپل بین کشاورزان ازطریق شبکه کارگزاری توزیع شده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید