عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی در آبان ماه 1398

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

گزارش عملكرد آبان ماه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در آبان ماه   سال 1398:

اموركود :

1 ) فروش مقدار7583  تن كودهاي تكليفي ( يارانه دار )

2 ) فروش مقدار 140500كيلوگرم انواع كودهاي غيريارانه اي در قالب تفاهم نامه

3 )  بازديد  به تعداد  117 مورد از انبار كارگزاران استان و تكميل صورتجلسات مربوطه    

4) حضور فعال نماينده اين مديريت دراكيپ نظارتي كميته توزيع كود استان جهت نظارت بر روند توزيع نهاده هاي كشاورزي توسط كارگزاران شهرستان ها به تعداد 4 مورد  ( 17كارگزار )

5 ) كيسه گيري مقدار 1850 تن كود فله  در انبار سازماني كيسه گيري 394 تن كود فله در انبار كارگزاران و توزيع بين كارگزاران

6 ) بازديد از كارخانه گلسان بافت  به تعداد 1 مورد  با حضور معاونت فني و توليدي و كارشناس شركت از كيسه گوني هاي توليد شده سوپرفسفات تريپل و تنظيم صورتجلسه و ارسال آن به مديرمحترم توزيع و نگهداري  و ارسال تعداد  700000  تخته كيسه خالي سوپرفسفات به بندرامام و 513000 تخته انواع كيسه خالي به شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان اصفهان

7  ) ارسال تعداد 13 مورد نمونه كود به مركز تحقيقات كاربردي و نهاده هاي كشاورزي  

8 ) موجودي برداري از انواع كودهاي اوره ، فسفاته و پتاسه براساس دستورالعمل موجودي برداري افزايش قيمت كود   

 

اموراداري )

1 ) انجام مقدمات لازم جهت آسفالت مابقي محوطه انبار كود و سم

2 ) برگزاری مناقصه كيسه گيري كود فله به مقدار 12000 تن

3  )  عقد قرارداد مناقصه كيسه گيري كود فله به مقدار 5000 تن   

4 ) عقد قرارداد  مناقصه حمل و نقل به مقدار 27000 تن   

فعاليت باشگاه كشاورزان و قسمت آمار

1 ) تعداد تماس68 مورد ، مراجعين حضوري 54  نفر ، توصيه فني  49 مورد ،       

2 ) پيگيري ثبت نام سامانه جامع انبارها

3 ) ارائه گزارش هفتگي آمار تامين و توزيع كود استان به سازمان جهاد كشاورزي به تعداد 8 مورد

4 ) موجودي برداري از انبار كارگزاران ( 170 مورد )

5 ) جمع بندي صورت برداري موجودي انبارهاي كارگزاران و محاسبه مابه التفاوت قيمت كودها

6 ) ارائه گزارش ماهانه فروش كود به سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان

7 ) ارائه گزارش ماهانه آمار موجودي نهاده هاي كشاورزي به بيمه آتش سوزي و حوادث

8 ) ارائه عملكرد ماهانه فروش نهاده هاي كشاورزي به دفترمركزي

9 ) بازديد از كارخانه گوني بافي گلسان بافت و كنترل كيفيت گوني هاي توليدي طبق قرارداد

10 ) اطلاع رساني موجودي برداري و افزايش قيمت كودهاي شيميايي به كليه كارگزاران و مديريت هاي جهاد كشاورزي به تعداد 170 مورد

 

ماشين آلات :

1 ) پاسخ به 7 مورد استعلام اسناد  

بذر :

* شركت درجلسه كلزا  سازمان جهاد كشاورزي استان  8  مورد ( شهرستانهاي ملكان ، هشترود ، ميانه ، هريس ، اهر ، تبريز ، سازمان جهاد كشاورزي استان )

* پيگيري  يارانه بذر ( سال 97 ) و تحويل به سازمان جهاد كشاورزي استان و كنترل و تحويل به حسابداري

* بازديد و انتخاب زمين 11 هكتاري با همكاري مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مرند  جهت تغذيه كود گياهي ( پايلوت ) و توجيه براي آماده سازي زمين فوق

* آماده سازي تابلوهاي طرح پايلوت به تعداد 13 عدد به اندازه ارتفاع 2 متر و ابعاد 80 × 100

* بازديد و نمونه برداري خاك و آب از طرح پايلوت واقع در روستاي دولت آباد شهرستان مرند و ارسال آنها به كرج مركز تحقيقات كاربردي جهت آناليز  

* بازديد و اجراي طرح عملي پايلوت در مورخه 6/8/98 با حضور جناب آقاي مهندس ملازاده  ، مدير بهبود توليدات گياهي  ، مديرزراعت استان ، مدير و معاونت فني و توليدي ، كارشناس مسئول شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان و كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي شهرستان مرند

روابط عمومي :

* ارسال 110 مورد  گزارش خبري مكتوب با تصاوير مربوطه و 3 كليپ از عملكرد اين مديريت به اداره روابط عمومي

امورمالي :

* پرداخت هزينه حمل پسكرايه بارنامه هاي وارده از مبادي هزينه تخليه  به تعداد 321 فقره

* پرداخت كارمزد به كارگزاران شركت

* پرداخت صورت وضعيت هاي ارائه شده از طرف پيمانكار حمل داخل استان

* تسويه حساب يك فقره قرارداد حمل و نقل داخل استان

* اخذ مفاصا حساب از كارگزاران شركت

* تنظيم و ارسال ليست بارنامه هاي مربوط به شركت حمل و نقل فجر جهاد ارسالي از مبادي ( بندر امام ، بندر عباس ، عسلويه ، كرمانشاه ) به امورمالي مركز طي سه فقره نامه

* پرداخت صورت وضعيت هاي پيمانكاران ( حفاظتي ، خدماتي ، خودرويي )

* اخذ 3 فقره مفاصا حساب  خودرويي و كيسه گيري كودهاي فله

* ثبت  بارنامه هاي حمل از مبادي درسيستم هوشمند .

* ارسال اجاره سالن ورزشي هر ماهه

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید