تامین و توزیع کود در استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان :

در آبان ماه 1398 ، بیش از 575 تن انواع کود شیمیایی یارانه ای (ازته ، فسفاته ، پتاسه)در سطح استان هرمزگان، با حواله های جهاد کشاورزی جهت بهره برداری کشاورزان تدارک و توزیع گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید