جلسه هماهنگی همایش استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

جلسه هماهنگی برگزرای همایش ترویجی آموزشی معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در تاریخ چهارم آذر ماه در دفتر مهندس زند مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم برگزار شد. در این جلسه کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان قم و همچنین مسئولین برگزاری همایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی حضور داشتند و مطالبی در خصوص دعوت از شرکت کنندگان و هزینه های احتمالی همایش استان قم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید