برگزاری جلسه کارشناسی با مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تشکیل جلسه کارشناسی با مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد.

علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: در این جلسه ضمن بررسی وضعیت کشت گندم در سطح استان و همچنین نحوه توزیع کود مورد نیاز، در خصوص نحوه توزیع سم بوتیزان استار و نظارت بر نحوه توزیع آن بحث و گفتگو گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید