به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران :

انعکاس حضور مازندران دررسانه های استان

حضور پررنگ شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران در اولین نمایشگاه علمی و تخصصی برنج مازندران انعکاس بسیار خوبی در سطح مطبوعات و رسانه های ارتباط جمعی استان مازندران داشته  است بطوریکه روزنامه فجر خزر  ، خبر و گزارش مربوط به حضور مازندران در اولین نمایشگاه علمی و تخصصی برنج مازندران را در صفحه نخست اول و به عنوان تیتر اول روزنامه اختصاص داد.

و خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در بابل هم در مصاحبه با مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به انعکاس خبر مربوط به حضور مدیریت مازندران در نمایشگاه علمی و تخصصی برنج در بخش خبر 45/20 استان مازندران پرداخت.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید