پایش و رصد توزیع کود در استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی از انجام عملیات رصد و پایش توزیع انواع کودهای کشاورزی در شهرستان مشهد بعنوان مرکز استان خراسان رضوی خبر داد:

امید وظیفه دان با بیان این مطلب افزود: فرایند رصد و پایش توزیع کود بر اساس دستورالعمل اجرایی مصوب صادره از سوی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی صورت گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید