با توجه به درخواست تعدادی از استانها جهت تعمیر و تجهیز انبارها اعتبار لازم تخصیص داده شد

تخصیص اعتبار لازم برای انبارهای استانی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت توزیع حمل و نگهداری 

مهندس هرمزی مدیر توزیع حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزری گفت: بنا به درخواست تعدادی از استانها جهت تعمیر و تجهیز برخی از انبارهای در اختیارشان بعد از بررسی های لازم و انجام مراحل قانونی اعتبار لازم در این خصوص تخصیص داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید