تامین کود برای 160 هکتار مزارع گندم و جو در قائمشهر مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع کودهای کشاورزی پرمصرف موردنیاز برای 160هکتار از مزارع گندم و جو دانه ای در شهرستان قائمشهراستان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: کودهای کشاورزی تامین شده برای مزارع گندم و جو در شهرستان قائمشهر شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید