توزیع 10000 تن کودهای شیمیایی در شهرستان اصفهان در سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود

طی هشت ماه ابتدای سال جاری با تلاش و همکاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان توانسته ایم بیش از 10000 تن از انواع کودهای شیمیایی را در شهرستان اصفهان توزیع و در اختیار بهره برداران بخش کشاورزی قرار دهیم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید