جلسه کود و تغزیه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

جلسه ای در آذر ماه سال جاری باحضور مدیر سازمان جهاد کشاورزی و معاون بهبود تولیدات گیاهی و آقای افضلی  مدیریت استان پیرامون تامین و توزیع کود تشکیل شده ودرخصوص نقش کود در تغزیه گیاهی بحث و تبادل نظر گردید و تصمیمات زیر اخذ گردید:

1- تقویت گروه نظارت با مسئولیت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

2- ثبت در سامانه فروش کلیه کود های تکلیفی توسط تمام کارگزاری ها 

3- ارسال به موقع کود به تمام کارگزاری ها در تمام نقاط استان 

4- نظارت بیشتر مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید