تقدیر از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی یزد توسط سازمان جهاد کشاورزی و هواشناسی استان

.

طی مراسمی در تاریخ 96/12/6 درمحل اداره کل هواشناسی استان با حضور ریاست سازمان جهاد کشاورزی (مهندس سجادی پور) مدیرکل هواشناسی .مدیرکل ستاد حوادث غیر مترقبه (مدیریت بحران) استانداری . رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان با اهداء لوح تقدیر از مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی یزد ونیز کارشناس مشاور سامانه 1559 (مهندس سید مرتضی هاشمیه )که طی یکسان گذشته با شرکت مستمر در جلسات هفتگی بعنوان عضو ثابت کمیته هواشناسی کشاورزی  استان و همکاری در اطلاع رسانی بموقع قریب به 11هزار بهره بردار کشاورزی استان که منجر به کاهش قابل ملاحظه ای در خسارت سرمازدگی بهاره به درختان میوه (پسته و زرد الو) در سال 96 شده است.مورد تقدیر قرارگرفت

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید