بازدید از شرکت تولیدی نگین صنعت استان چهارمحال و بختیاری

مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در مورخ 96/11/29 از شرکت  نگین صنعت استان واقع در قطب صنعتی استان چهار محال و بختیاری بازدید به عمل آورد.
گزارش بازدید به شرح ذیل می باشد:

کارخانه فعالیت خود را از سال 91 شروع نمود ودر سال 94 به بهره برداری رسیده است در سال جاری وارد قرار داد با شرکت خدمات حمایی  گردیده  وتاکنون چند محموله از کود نیترات پتاسیم  تولیدی  ان به شهرستانهای این  استان وسایراستانهای دیگر  ارسال گردیده است. ظرفیت تولید سالانه آن  8400 تن نیترات پتاسیم می باشد که بیشتر مصرف صنعتی دارد.  مدیریت  مجموعه با اقای مهندس  سمیع پوربوده ودر  زمینی به وسعت 13000متر مربع  در محل فوق الذکر احداث گردیده است . این کاخانه تجهیزات خط دوم تولید خود را نصب نموده و  در نظر دارد در آینده نزدیک نسبت به راه اندازی  خط تولید کودهای کامل ماکرواقدام نماید . 

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید