تناوب زراعی در محصولات کشاورزی، استان خراسان رضوی

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی،  از ضرورت اجرای کشت تناوبی در محصولات کشاورزی برای پایداری اکوسیستم های زراعی و افزایش عملکرد با بیان این مطلب افزود:

امید  وظیفه دان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه غالب اکو سیستم های زراعی در مقایسه با اکوسیستم های طبیعی ناپایدار  هستند.  لذا برای افزایش تولیدات گیاهی مورد نیاز با انجام عملیات جهت کاهش آفات و بیماریها، استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی و مدیریت آب و حفاظت از منابع ارزشمند خاک،  اجرای تناوب زراعی با کشت محصولات و یا گیاهان علوفه‌ای، سبزی ها، گیاهان غده ای و دانه‌های روغنی می‌توان به نتایج ارزشمندی دست یافت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید