آزمون خاک و آب در استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از ترویج آزمون خاک و آب توسط کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی این استان خبرداد.

محمدی بابیان اینکه براساس برنامه ریزی های انجام شده تا شروع فصل کشت زراعت اصلی استان( برنج ) و در راستای مصرف بهینه کودهای کشاورزی در نظر است از طریق باشگاه کشاورزان و همکاری کارگزاران توزیع نهاده های استان به کشاورزان متقاضی نتایج آزمون خاک و آب ارائه گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید