کودسوپرفسفات تامین شده مهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام از تأمین و توزیع میزان 315  تن کود شیمیایی از نوع سوپرفسفات تریپل  در شبکه کارگزاری تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شهر مهران در سال جاری خبر داد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید