حمایت تمام قد از تولیدکنندگان در سال رونق تولید

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گزارش میدهد

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازاریابی و امورمشتریان،

طی گزارش مکتوبی که حمید رسولی مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به سرپرست وزارت جهاد کشاورزی جناب مهندس عباس کشاورز ارسال نمودند، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با انعقاد تفاهم نامه همکاری با تولید کننده های کود های کشاورزی بویژه تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای مناسب جهت فروش محصولات آنها در شبکه توزیع خود گام بزرگی را در حمایت از تولیدات داخل و رونق تولید کشور برداشته است.

 منظور از رونق تولید در این گزارش مجموعه فعالیت هایی است که از تعمیق رکود جلوگیری می کند و از ظرفیت های خالی موجود بخش واقعی اقتصاد استفاده می کند». به عبارت دیگر مفهوم رونق تولید مجزا از پروژه های رایج اقتصاد مقاومتی، طرح ها یا پروژه های توسعه ای و یا برنامه های اجرایی معمول دستگاههای اجرایی است و در حوزه اجرایی شامل برنامه هایی است که با تحریک ظرفیت های موجود، موجبات رونق تولید را حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ فراهم می سازد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید