تخلیه کود سولفات پتاسیم فله

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

عملیات تخلیه کود سولفات پتاسیم فله ارسالی از بندر امام کشتی آرتاریا در انبار سازمانی استان پایان یافت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید