برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی عرضه نهال لیبلدار در

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی مراسم افتتاحیه این نمایشگاه؛

با حضورمدیر محترم بازاریابی و امور مشتریان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی، رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی و معاونت محترم برنامه ریزی و جمع زیادی از تولید کنندگان مجاز نهال در سطح استان و کشاورزان پیشرو برگزار گردید 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید