دیدار مسئولین جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه با مدیر آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

در تاریخ 21/09/98 جمعی از مسئولین اداره جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه جهت تبریک تصدی جدید مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی به آقای مهندس علیرضا قربانی در محل دفتر مدیریت حضور بهم رسانیدند. در این جلسه برخی از مسائل و مشکلات کودی شهرستان و ارائه راهکارهای لازم و برنامه ریزی آتی مطرح گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید