روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان :

دوره آموزشی " روش های تغذیه گیاهان زراعی و باغی "

.

دوره در سطح بهره برداران کشاورزی و اعضای باشگاه کشاورزان و جمعی از کارگزاران شرکت به هدف آشنایی با اصول تغذیه گیاهان زراعی و باغی برگزار گردید.

به پیوست تصاویر تهیه شده از مراحل اجرایی در کلاس ها، پذیرایی ها ، بازدیدها و پاسخ گویی به سوالات و ... ایفاد می گردد.

 مدت زمان اجرای دوره آموزشی : یک روزبه مدت 4 ساعت و تاریخ 96/12/17

مکان : آموزشکده ومرکز مطالعات کاربردی نهاده های کشاورزی استان گیلان ( ساختمان زنده یاد مهندس رئوف)

مدعوین : کشاورزان و بهره برداران کشاورزی عضو باشگاه کشاورزان، پیمانکاران تولید بذر و کارگزاران شرکت.

موضوعات آموزشی :

-1 گیاه و عوامل موثر در رشد آنها.

-2 بهره برداری از منابع خاک و آب و آزمونهای خاک.

-3 توصیه های کودی محصولات زراعی و باغی.

..

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید