برگزاری تجدید مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه استان لرستان

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

در استان لرستان  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری، حمل و تخلیه بیست هزار تن نهاده های کشاورزی در روز شنبه، مورخ 23 آذر ماه سال جاری، ساعت 9 صبح، با حضور اعضاء کمیسیون معاملات استان یاد شده و هماهنگی کمیسیون معاملات ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید