برگزاری جلسه ستاد کلزا

براساس گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

ستاد کلزا استان راس ساعت 9صبح روز شنبه مورخ 23/9/98 در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با حضور ریاست محترم سازمان، معاونین و مدیران ستادی و کارشناسان مربوطه برگزار و یکی از محورهای ستاد مذکور ارائه گزارش از وضعیت توزیع، حمل و جذب انواع کودهای شیمیایی بوده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید