اجرای فرآیند انبارگردانی در مازندران

فرآیند انبارگردانی سالانه در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با موفقیت کامل اجرا و به پایان رسید.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران طبق روال سالانه و در پایان سال کاری 96 فرآیند انبارگردانی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران اجراشد وطی آن مراحل بازشماری و ثبت موجودی انبارهای فعال استان شامل : انبار دشت ناز و انبار سورک واقع در شهرستان میاندورود ، انبار آکند، انبار بذر شهرستان قائم شهر ، انبارکود قراخیل واقع در شهرستان قائم شهر ، انبار سازمانی کود شهرستان آمل و مجتمع انباری کود چمستان با حضور کارشناسان اعزامی از سوی ستاد مرکزی شرکت (آقایان فدایی و احراری) انجام گردید و پس از تنظیم صورتجلسه انبارگردانی به مقامات مسئول اعلام شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید