کشف و توقیف 2 هزار و 500 کیلوگرم کود اوره خارج از شبکه توزیع کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی طی برگزاری جلسه ای با مدیرکل سازمان تعزیرات استان در روز دوشنبه 98/9/24 از کشف و توقیف 2 هزار 500 کیلوگرم کود اوره خارج از شبکه تورزیع کارگزاران استان خراسان شمالی خبر داد که جهت برخورد با افراد متخلف و سیر مراحل، تحویل مراجع قضایی گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید