توزیع 25 تن کود پتاس برای زراعت کاران در بابل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران تامین و توزیع 25 تن کود کشاورزی از نوع پتاس در شهرستان بابل در 8ماهه سال جاری برای زراعت کاران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود  پتاس تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار توزیع ویژه تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان بابل توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید