سفر مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

روز چهارشنبه 98/9/27 مهندس حمید رسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طی سفر یک روزه به استان اصفهان ضمن دیدار با همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان از  هجدهمین نمایشگاه جامع صنعت کشاورزی استان اصفهان نیز بازدید نمودند در همین روز ایشان در جلسه ای که به درخواست سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان برگزار شده بود شرکت کرده و در دیدار با ریاست سازمان جهاد کشاورزی این استان، آقای مهندس مرادمند به تشریح وضعیت تامین، تدارک و توزیع کودهای کشاورزی در این استان پرداختند.

ایشان را در این سفر آقایان مهندس علی علیزاده عضو هیئت مدیره و معاون بازرگانی، مهندس فرزام پوررمضان مشاور مدیرعامل و مدیر امور استانها و مهندس حسین زمانی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل همراهی نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید