رتبه سیزدهم استان خراسان شمالی در تولید پسته کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

طی آمار ارائه شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی این استان رتبه سیزدهم سطح و تولید پسته را در کشور به خود اختصاص داده است. روند توسعه باغات پسته این استان در سال های اخیر افزایش یافته است بطوریکه از سال 84 و از سطح 378 هکتار تاکنون سطح باغات پسته در استان  به سطح 3420  هکتار رسیده است که تقریبا  10 برابر افزایش داشته است.
 با توجه به اینکه توسعه باغات پسته از سیاست‌های مهم سازمان جهاد کشاورزی  در راستای تغییر الگوی کشت در این استان می باشد ، سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از حمایت های ویژه برای توسعه کشت این محصول خبر داده و همچنین قابل ذکر است که کودهای مورد نیاز جهت کشت این محصول از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی تامین و توزیع می گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید