حمل و توزیع کود به شهرستانهای مریوان و بیجار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از تامین و حمل 35 تن کود سوپر فسفات تریپل فله کیسه گیری شده از انبار سازمانی به شهرستانهای مریوان و بیجار در 98/10/03 در این استان خبر داد .

مهندس محمد شهیاد با اعلام این مطلب افزود:

به منظور تامین و رفع نیاز کشاورزان و بهره برداران این مقدار کود در بین عوامل توزیع(کارگزاران ) در سطح شهرستانهای مذکور توزیع شده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید