جلسه مدیریت بحران

برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران بخش کشاورزی استان

 به گزارش  روابط عمومی  شرکت  خدمات  حمایتی کشاورزی  استان  گلستان ، 

حمید هزار جریبی مدیر شرکت از برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران بخش کشاورزی استان خبرداد. در این جلسه مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی وزارت جهادکشاورزی برای شرکت در کارگروه پرداخت کمک بلاعوض به خسارت دیدگان استان امروز در جلسه ستاد مديريت بحران بخش كشاورزی استان گلستان شرکت کرد. مهندس سید محمد موسوی گفت: در اجراي مصوبات دولت تاكنون برای پرداخت كمك بلاعوض به خسارت ديدگان از سيل در بخش كشاورزی، ۲۴۵۰۰۰ پرونده به مبلغ ١٥١٤ ميلياردتومان توسط كميته های تخصصی شهرستانی بررسی، ارزيابي ميداني و تاييد خسارت شده و ٢٢٠٠٠٠پرونده به مبلغ ١١٠٠ ميليارد تومان در كارگروه استان ها تایید و ٢٠٠٠٠٠پرونده به مبلغ ٩٢٠ ميليارد تومان به مرحله پرداخت رسيده است.وی افزود: تاکنون ١٥١٠٠٠ پرونده با نياز تسهيلات ١٢٨٠ ميليارد تومان توسط سازمان جهادكشاورزی استان ها به بانك های عامل معرفی و ٦٠٠٠٠ پرونده به مبلغ ٥٥١ میلیارد تومان به پرداخت رسيده است.مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی وزارت جهادکشاورزی اضافه کرد: تاكنون بالغ بر ٢٦٠ميليارد تومان به كشاورزان خسارت ديده از سيل استان گلستان كمك بلاعوض، تسهيلات قرض الحسنه وغرامت بيمه پرداخت شده است.این جلسه به ریاست دکتر مهاجر رییس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان و با حضور اعضای ستاد مدیریت بحران بخش کشاورزی استان برگزار شد.مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی وزارت جهادکشاورزی برای شرکت در کارگروه پرداخت کمک بلاعوض به خسارت دیدگان استان امروز در جلسه ستاد مديريت بحران بخش كشاورزی استان گلستان شرکت کرد. مهندس سید محمد موسوی گفت: در اجراي مصوبات دولت تاكنون برای پرداخت كمك بلاعوض به خسارت ديدگان از سيل در بخش كشاورزی، ۲۴۵۰۰۰ پرونده به مبلغ ١٥١٤ ميلياردتومان توسط كميته های تخصصی شهرستانی بررسی، ارزيابي ميداني و تاييد خسارت شده و ٢٢٠٠٠٠پرونده به مبلغ ١١٠٠ ميليارد تومان در كارگروه استان ها تایید و ٢٠٠٠٠٠پرونده به مبلغ ٩٢٠ ميليارد تومان به مرحله پرداخت رسيده است.وی افزود: تاکنون ١٥١٠٠٠ پرونده با نياز تسهيلات ١٢٨٠ ميليارد تومان توسط سازمان جهادكشاورزی استان ها به بانك های عامل معرفی و ٦٠٠٠٠ پرونده به مبلغ ٥٥١ میلیارد تومان به پرداخت رسيده است.مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی وزارت جهادکشاورزی اضافه کرد: تاكنون بالغ بر ٢٦٠ميليارد تومان به كشاورزان خسارت ديده از سيل استان گلستان كمك بلاعوض، تسهيلات قرض الحسنه وغرامت بيمه پرداخت شده است.این جلسه به ریاست دکتر مهاجر رییس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان و با حضور اعضای ستاد مدیریت بحران بخش کشاورزی استان برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید