بازدید مدیریت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از کارگزاران صائین قلعه ، هیدج و ابهر بازدید و در خصوص ثبت کودها تکلیفی و غیر تکلیفی در سیستم شرکت توضیحات لازم را ارائه نمودند .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید