میزان تدارک و تأمین کود پتاسه در 9 ماهه سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

این شرکت در 9 ماهه ابتدای سال جاری بیش از 1827 تن انواع کود شیمیایی پتاسه را از طریق شبکه کارگزاران خود به کشاورزان تحویل نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید