نمونه برداری از ضایعات حاصله از بوجاری سالجاری جهت تعیین نرخ فروش استان مرکزی

عملیات نمونه برداری از ضایعات حاصله از بوجاری (گندم وجو) جهت تعیین قیمت مزایده فروش استان مرکزی دیماه سال 98

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مرکزی  از آغاز نمونه برداری از ضایعات حاصله از بوجاری سالجاری محصول گندم و جو جهت تعیین نرخ پایه فروش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  خبرداد .

سید علیرضا موسوی با اعلام این مطلب افزود :

فرآیند نمونه برداری ازضایعات بوجاری  جهت تعیین قیمت  پایه و برگزاری مزایده فروش طی دستور العمل کارشناسی تعیین نرخ پایه فروش مواد حاصل از بوجاری توسط معاونت فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی انجام گرفته است. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید