نشست کارگروه پایش همکاران استان مرکزی مورخ98/10/16

نشست کارگروه پایش و نظارت وکنترل بازار کود در راستای تحقق برنامه های ابلاغی ودستور العمل کنترل و نظارت بر عرضه کود شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی از برگزاری جلسه کارگروه پایش و نظارت خبر داد : سید علیرضا موسوی اعلام نمود به منظور هماهنگی بیشتر بین اعضاء و بررسی عملکرد کمیته در مورخ 98/10/16 جلسه کارگروه پایش و نظارت استان با حضور مدیر، معاون و همکاران واحد بازرگانی ومسئول سامانه 1559 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی ، معاون فنی و تولیدی ، حراست محترم  در دفتر این مدیریت تشکیل گردید . 

در این جلسه کارگروه پایش توضیحاتی در خصوص وضعیت تدارک ، توزیع و حمل سهمیه های کودی استان و شرح وظایف گروه پایش ارائه شد و به بحث و تبادل نظر در مورد دستورالعمل مربوط به توزیع کود با نرخ رسمی و رعایت نرخنامه انواع کود شیمیایی توسط کارگزاران توزیع کود و کیفیت کودهای توزیعی و شماره ثبت کودی پرداخته و مقرر شد که هرگونه شکایات احتمالی کشاورزان و بهره برداران درخصوص نحوه توزیع و گرانفروشی و عدم رعایت کیفیت کود توسط کارگزاران و فروشگاه های متفرقه وجود دارد را به این کارگروه منعکس گردد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید