کنترل و نظارت کود

کنترل و نظارت برکیفیت کود های شیمیایی تولید داخل کشور توسط کارشناسان فنی و بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار  جریبی مدیر شرکت   با اعلام  این  خبر  گفت:با عنایت به دستورالعمل های صادره  دفتر مرکزی شرکت در خصوص کنترل و نظارت بر کیفیت کودهای شیمیای تولید داخل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،همکاران فنی و بازرگانی این شرکت  از ابتدای سال جاری  تاکنون  ، از 37 هزارو878 تن پارتهای کود ارسالی از مبادی  بندر عباس، بندر امام خمینی  ، شرکت  مروارید  ارسباران  ،شرکت صعنعت  پتاس  آسیا و پتروشیمی مرودشت و فرآورده های فسفات کارون، پارت نمونه برداری و به آزمایشگاه مرکز تحقیقات کاربردی نهاه های کشاورزی شرکت  خدمات حمایتی  کشاورزی  کشور ارسال گردید . این کود ها شامل اوره، فسفات دی آمونیوم، سوپر فسفات تریپل،سولفات پتاسیم و کلرور پتاسیم بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید