جلسه توجیهی اهمیت ثبت بموقع مشخصات کشاورزان در سیستم توزیع هوشمند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

 جلسه یک روزه توجیهی کارگزاران نهاده‌های کشاورزی استان خوزستان در تاریخ 98/10/17 رأس ساعت 13 در سالن آمفی تئاتر جهاد کشاورزی استان خوزستان در اهواز برگزار شد. در ابتدا آقای سیف اله طاهری مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خوزستان در خصوص اهمیت ثبت بموقع کودهای تکلیفی و غیرتکلیفی یارانه ای در سیستم توزیع هوشمند بیاناتی مطرح نمود. سپس آقای دکتر صادقی جانشین رئیس سازمان و مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی خوزستان در خصوص اهمیت موضوع و لزوم ثبت اقدامات کشاورزان در سیستم مذکور مطالبی مطرح و پس از آن مسئول واحد رایانه شرکت در خصوص نحوه رسید کارگزار در سیستم هوشمند توزیع نهاده ها و صدور فاکتور فروش جهت کشاورزان توضیحاتی داده و در پایان مدیر محترم استان به سؤالات مطرح شده کارگزاران و مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها پاسخ لازم ارائه نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید