جلسه مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

جلسه مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با حضور مجری طرح فروش وکالتی ماشین ها وادوات کشاورری در حال برگزاری می باشد

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید