مناقصه خرید کود سولفات آمونیم گرانوله

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی

درجهت اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی ، مناقصه خرید مقدار 50000 تن کود سولفات آمونیم گرانوله از تولیدکنندگان داخلی برگزار و تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه 12 بهمن ماه سال جاری است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید