انجام فرآیند جدید حقوق شهروندی درمازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از انجام مراحل مربوط به فرآیند جدید ابلاغ قانون و دستورالعمل حقوق شهروندی دراین استان خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

دراین رابطه در نخستین گام فرم ها و جداول مربوط به حقوق شهروندی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران تکمیل و به ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید