کارگروه بازرسی و کنترل کیفی کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

کارگروه بازرسی و کنترل کیفی استان شامل نماینده ی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بهمراه نماینده اتاق اصناف، نماینده حراست سازمان جهاد کشاورزی، نماینده معاونت بهبود تولیدات گیاهی و نماینده سازمان صنعت و معدن و تجارت، درتاریخ 25 دی سالجاری از  شرکت تهران تجارت بازدید و بازرسی بعمل اوردند و تذکرات لازم طبق دستورالعمل های موجود به این توزیع کنندگان داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید