توزیع کود شیمیایی پتاسه در خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی خراسان جنوبی اعلام کرد : مقدار 225 تن کود پتاسه از ابتدای دیماه تا کنون در بین کارگزاران تحت پوشش شرکت توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید