به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

همایش اطلاع رسانی و ساماندهی کود

سومین همایش اطلاع رسانی ساماندهی تولید ، واردات و توزیع انواع مواد کودی  در تاریخ سه شنبه مورخ 1397/02/18 با حضور جناب آقای دکتر جعفر ملکوتی استاد ممتاز خاکشناسی ،  مهندس شمش ا... ملازاده عضو هیئت مدیره و معاون کنترل کیفی  شرکت خدمات حمایتی ،رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب (دکتر بازرگان)، رئیس دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی وزارت جهادکشاورزی(دکتر داوودی) ، قائم مقام سازمان (مهندس مرادمند)، معاون بهبود تولیدات گیاهی (مهندس کرمانی)و رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی(دکترشهابی) و مدیر شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان(مهندس صفایی)  و محققین و عوامل  و کارگزاران تهیه و توزیع انواع کود در استان اصفهان برگزار شد .

در این همایش آقای دکتر ملکوتی در زمینه مصرف کودهای کشاورزی و شرایط و نحوه  ومیزان مصرف  مطالب جامع و کاملی بیان نمودند.

مهندس ملازاده با ارائه آمار 5 ساله میزان مصرف کودهای شیمیایی در ایران و جهان و مقایسه نموداری به علل و شرایط ان پرداختند . هم چنین با اذعان به این نکته که  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در این راستا مبادرت به تهیه سبد کودی  متنوع و با شرایط استاندارد نموده خواستار استفاده از این سبد کودی شدند.

رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهادکشاورزی بیان نمودند: باید عملکرد در واحد هکتار را به عملکرد براساس واحد آب تغییر دهیم زیرا حفاظت از آب و خاک در تولیدات کشاورزی بطور جدی در دستورکار قرار دارد وهمچنین نیازهای مهم گیاه به مواد مغذی در زمان های باروری گیاهان باعث تولید محصولات با کیفیت و کمیت می شود.

در ادامه ادامه آقای دکتر داودی رئیس دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی  بیان نمودند: تا بحال 8832 تقاضا ثبت کود را داشته ایم که شامل 3541 تقاضای تولیدی 4990 کود وارداتی و 302 کود توزیعی تشکیل پرونده شده که در مجموع 1574 پرونده عدم تطابق کود و مواد آلی داشته و رد شده است.

 در پایان جلسه پرسش و پاسخ برگزار و مشکلات و مسائل مطرح شده توسط حاضرین  مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

.

.

.

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید